Jsme spolek, který pořádá sportovní a kulturní akce v naší obci Písty. Vytváříme prostor pro setkávání všech generací a obnovujeme tradice.


V první řadě jsme sousedé, přátelé, rodina. Jsme komunita lidí, která se snaží probouzet naší vesnici a rozvíjet její krásu. Chceme obnovovat tradice a zakládáme nové. Propojujeme generace, spojujeme "starousedlíky" s nově přistěhovalými i se sezónními obyvateli.


Odkud vlastně jsme?

Písty jsou malá vesnice, část města Budyně nad Ohří , okres Litoměřice. Obec se rozkládá v ďolíčku mezi dominantou českého středohoří, zříceninou gotického hradu Hazmburk a horou Říp. Obklopuje nás lužní les a protéká kolem řeka Ohře.Naši partneři: 

MĚSTO BUDYNĚ NAD OHŘÍ