Vítejte v Pístech

Písty jsou vesnice, místní část města Budyně nad Ohří v okrese Litoměřice. Nacházejí se asi 2,5 km na severovýchod od právě Budyně. První zmínky o malé vsi v nivě řeky Ohře sahají do roku 1336. Její dějiny i vlastnické vztahy jsou přímo závislé na sousední Budyni nad Ohří. Zajímavostí je, že obec je vlastně vystavěna pod hladinou řeky Ohře, což jí v minulosti vždy přinášelo problémy s "velkou vodou". Časté záplavy, ničící Písty, vedly k tomu, že domy byly stavěny beze sklepů a kolem oválné návsi byl postaven zvýšený chodník. Ten i při zvýšené hladině řeky zabraňoval zaplavení vchodů domů. Uprostřed oválné návsi se nachází hostinec, kaplička, bývalá škola s hasičárnou a také bývalý koloniál. A hlavně je tu božský klid...


Pístecká náves při povodni r. 1922. Pístečtí občané jsou řekou Ohře již dávno vycvičeni. Tehdejší povodeň nenapáchala výrazné škody, neboť ve tvářích lidiček na obrázku není vidět nějaké zoufalství, spíš obecné veselí. Všimněte si také plavidel místní mládeže - necky na prádlo nebo paření prasat.

čerpáno ze zdroje -https://www.podripsko.cz, 28.5. 2017historie  


Kaple v Pístech

Kaple z roku 1873 byla zasvěcena tehdy blahoslavené Anežce České, od roku 1989 již svatořečené české patronky. Zajímavostí je, že kaple byla postavena za peníze vybrané mezi obyvateli. Původně se mělo jednat o kostel, ale pro nižší vybranou částku byla zbudována pouze kaple.

čerpáno ze zdroje - https://www.podripsko.cz, 28.5. 2017

Kapličku se snažíme udržovat, aby se měli i další generace kde setkávat. Zároveň udržujeme tradici a historii, byť již bez víry, se kterou sice kapli hojně navštěvovali naši předci, ale s láskou!

Přírodní rezervace Pístecký les 

u Budyně nad Ohří


Jedná se o nížinný úsek řeky Ohře, který byl v roce 2006 vyhlášený za přírodní rezervaci. Důvodem ochrany je komplex lužních lesů. Pístecký les je jedno z mála míst v Čechách, kde si nížinná řeka Ohře s volnými meandry dosud podržela svůj přirozený ráz. V lužním lese je celý rok velmi příjemně. Z jara vás zde uvítají zářivé koberce bílých bledulí, vyskytuje se tu i ladoňka vídeňská, blatouch nebo dymnivka dutá. V pozdějším období jara zde roste i česnek medvědí. Během podzimu se nám tu hojně objevuje i václavka obecná (houba, kterou naše babičky nakládaly takzvaně na "kyselo") i když je za syrova mírně jedovatá, byla a možná i je velmi oblíbenou pochoutkou v našem okolí. Taktéž tu byl v rámci experimentu v minulém režimu vysázen korkovník amurský, avšak bylo časem zjištěno, že korek z jeho kůry, není tak kvalitní, jako z dubu korkového. A v jeho výsadbě se nadále nepokračuje. Když se dáte k lesu z návse dojdete k tůni, slepému rameni řeky Ohře. Pokud se na křižovatce dále v lese dáte do leva dojdete do Budyně n/O, kde mají krásný Vodní hrad. Pokud se vydáte doprava dorazíte po chvilce k našemu krásnému jezu...

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-rezervace-pistecky-les-u-budyne-nad-ohri

Ať se vydáte jakýmkoliv směrem, určitě si užijete krásnou procházku naším lesem. Jen bacha na divočáky...