Loučení s létem

10.09.2022

Loučení s létem

Naše první oficiální akce probíhala na návsi. Sešlo se zde několik generací od těch nejmenších, po ty nejstarší.

Pro děti bylo připraveno několik různých aktivit např.:

  • Chůze na chůdách 
  • Zdobení perníčků 
  • Střílení lukem na terč

Každý přinesl něco dobrého na zub a nechybělo ani opékání buřtů.

Den jsme zakončili promítáním filmu ,,Ať žijí duchové''.
Takto to začalo.....

Nakrojením našeho dortíku jsme oficiálně spustili činnost našeho spolku